VÄLKOMMEN TILL KYRKAN SOM BRYR SIG!

Oavsett om du är en sökare, gammal eller ung, ny i tron eller kristen sedan länge så har vi något för just dig. Här möts människor med olika intressen och bakgrund i alla åldrar. Mångfald och liv kännetecknar gemenskapen. Tron på Jesus Kristus som frälsare och viljan att följa honom förenar församlingens medlemmar.
Gemenskapen är öppen för varje människa, i varje del av livet – även för dig som inte är medlem.
Vår vision är att vara en kyrka som bryr sig, vi vill göra Jesus känd, bygga relationer och vara en kyrka med mångfald. 

Välkommen till något av våra möten! Titta i vår kalender, men framför allt kom och besök oss.Tema_Starta_om

facebook_logosondaghelaveckan