Kyrkan som bryr sig!

Sommarbanderoll2012
 
 
 
 
 
 
 
Här möts människor med olika intressen och bakgrund i alla åldrar.  Mångfald och liv kännetecknar gemenskapen.
Tron på Jesus Kristus som frälsare och viljan att följa honom förenar församlingens medlemmar.
Vår vision är att vara en kyrka som bryr sig
Vi vill göra Jesus känd, bygga relationer och vara en kyrka med mångfald. 
Gemenskapen är öppen för varje människa, i varje  del av livet – även för dig som inte är medlem.
Välkommen till något av våra möten!
Titta i vår kalender, men framför allt kom och besök oss.facebook_logo
 

gladsommar.