Kyrkan som bryr sig!

1206 pingstkyrkan

 Välkommen! 

Här möts människor med olika intressen och bakgrund i alla åldrar.  Mångfald och liv kännetecknar gemenskapen.
Tron på Jesus Kristus som frälsare och viljan att följa honom förenar församlingens medlemmar.
Vår vision är att vara en ” kyrka som bryr sig” 
Vi vill göra Jesus känd, bygga relationer och vara en kyrka med mångfald. 
Gemenskapen är öppen för varje människa, i varje  del av livet – även för dig som inte är medlem.
Välkommen till något av våra möten!
Titta i vår kalender, men framför allt kom och besök oss.facebook_logo