Kyrkan som bryr sig!

Roll-up_70årVÄLKOMMEN!

Vår kyrka  är öppen för varje människa, i varje  del av livet – även för dig som inte är medlem. Här möts människor med olika intressen och bakgrund i alla åldrar. Vi är en kyrka som älskar Gud, älskar människor och älskar livet.  Mångfald och liv kännetecknar gemenskapen.
Tron på Jesus Kristus som frälsare och viljan att följa honom förenar församlingens medlemmar.
Titta i vår kalender, men framför allt kom och besök oss.Välkommen till Pingstkyrkan!facebook_logo