BARN ÄR VIKTIGA!

" Jesus står på barnens sida

det vill vi också göra "

Alla barn har en särskild plats hos Gud och det vill vi att de ska ha hos oss också!  

Därför erbjuder vi meningsfulla aktiviteter och trygg miljö där de får upptäcka Gud i sin egen takt.  

Tisdagar 17.00

Varje tisdag träffas vi i kl. 17.00-18.30 vid kyrkans sido ingång Cafè Lyktan där barnen kan välja mellan att sporta, dansa, leka, pyssla mm.

Varje gång fikar vi och har en kort samling.

babymusik

Tid: Torsdagar 13:00-15:00 Musikstunden hålls mellan 13:30-14:00

(12 tillfällen med uppehåll v.9, 15 och 18)

Välkomna till 

Solna Pingstförsamlings 

Babymusik.

 Njut av gemenskapen och att få sjunga och dansa tillsammans med ditt barn och andra!

Efter musikstunden erbjuds en gemensam fikastund.

Inriktning: Barn mellan 0-2 år i vuxens sällskap. 

Ingen föranmälan krävs.

Sjung, dansa, spela och ramsa med ditt barn tillsammans med sång- och danspedagog

Charlotte Ström.

Söndagskul

Samtidigt som det är gudstjänst i kyrkan på söndagarna erbjuder vi Söndagskul för alla barn mellan 3 och 12 år.
När det är familjegudstjänst i kyrkan är barnen med på mötet och medverkar då är det ingen söndagskul.

Tillsammans får alla barn göra massa roliga saker utifrån det Bibeltema som är för dagen. Här finns tid att umgås med gamla kompisar och samtidigt lära känna nya.