2017-11-20

Kalender

22 Tisdag 11:00 – 12.00 Bön

25 Söndag 10.00 Bön

11:00 Gudstjänst

27 Tisdag 11:00 – 12.00 Bön

17.00- 18.30 Tisdagskul för barn 8-12. år

September

01 Söndag 11:00 Gudstjänst & Nattvard , församlingens kick-off

Söndagskul för barnen