2017-11-20

Om oss

DU HÖR HEMMA HÄR

KYRKAN MITT I LIVET

BARNVÄLSIGNELSE

Vi vill, precis som Jesus gjorde, be för och välsigna alla barn.En barnvälsignelse kan ordnas i samband med en gudstjänst i kyrkan eller i ert hem.Man behöver inte vara medlem i församlingen för att ha en barnvälsignelse i vår kyrka.

VIGSEL

Vi vill, precis som Jesus gjorde, be för och välsigna alla barn.En barnvälsignelse kan ordnas i samband med en gudstjänst i kyrkan eller i ert hem.Man behöver inte vara medlem i församlingen för att ha en barnvälsignelse i vår kyrka.

DOPET

Dopet är ett viktigt steg av efterföljelse och lydnad som visar andra att jag personligen litar på Jesus för min frälsning. Jesus blev döpt när han gick på jorden, och vi gör detta för att följa hans exempel. När kristna döps, blir man nedsänkt under vatten för att identifiera med Jesu död och begravning.Sedan dras upp ur vattnet för att identifiera med Hans uppståndelse. Vi tror att dopet är en offentlig bekännelse av tre viktiga saker: Att man är en efterföljare av Jesus Kristus, att man börjar ett nytt liv i Kristus, och att man är en del av en ny familj, kyrkan.

BEGRAVNING

Vid livets slut är begravningsgudstjänsten en viktig del för de anhöriga att få ta avsked och samtidigt minnas sin närstående. Församlingen har möjlighet att erbjuda en officiant (pastor), sångare och musiker, servering och lokaler vid dessa tillfällen. För församlingsmedlemmar som avlidit hålls också en minnesstund, en så kallad parentation, i samband med en gudstjänst.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården, till tjänst för patienter, närstående och personal. Arbetet sker i samverkan med Svenska kyrkan och frikyrkorna i Solna.Förutom en frikyrkopastor finns präster och diakoner från Svenska kyrkan. Med ständig 24-timmarsjour är alltid någon i arbetslaget beredd att rycka in vid behov. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal med bland annat: - samtal i den aktuella situationen.- bön, bibelläsning och nattvard. -hjälp till kontakt med hemförsamlingen- medverkan i utbildning, - krisstöd.

Support

Vi är en del av Pingströrelsen, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd.Pingst – fria församlingar i samverkan, Pingst FFS, Pingst, är den svenska Pingströrelsens riksorganisation. Ända från 1900-talets början samarbetade pingstförsamlingarna lokalt, regionalt, nationellt och globalt genom informella nätverk. 

VÅR TRO