2018-04-05

ÖPPEN DIALOG 2018

 

Varför öppen dialog?

Den 9 september är
det val till kommun, landsting och Sveriges riksdag. Det är viktiga
val och var och en av oss som är 18 år eller äldre har mandat
att välja representanter som ska leda. Rik eller fattig, alla röster
väger lika mycket. Det är så bra, det är demokrati och en del av
grunden för vår frihet. 

Just frihet och vikten att välja är också
en del av väckelserörelsens stora bidrag
i Sverige. Fast då handlar det inte
i första hand om politik utan om Gud,
Jesus och kyrkan

Hur tänker våra politiker om Jesus
och den kristna värdegrunden som Sverige
i så stor utsträckning bygger på?

– Det vill vi ta reda på genom en öppen och
offentlig dialog i vår kyrkan. Vi vill krypa lite innanför de politiska
slagorden och komma åt hjärtat.
Pingstkyrkan har en vision om att vara en församling
som sätter Jesus i centrum, inte bara av
det personliga livet eller livet i församlingen utan
också i samhället. Därför inbjuds också detta
valår representanter för alla partier representerade
i kommunstyrelsen.

Denna gång hålls ”Öppen dialog”söndagar Kl 12.20 från 8 april – 17 juni.

Välkommen till Öppen dialog 2018 

 

 

 

Manuel Henriquez 

Pastor och föreståndare

Solna Pingstöfrsamling