2017-11-20

Senior

SENIOR

 

Onsdag i Cafè Lyktan

Det är en dagledigträff som är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, samlas en gång i månaden på onsdagar kl. 13.00.  

Sångstund på äldreboende

Med jämna mellanrum besöker en grupp människor från församlingen äldreboendena i Solna. Vi sjunger och spelar tillsammans med de boende.

Alla pensionärer och daglediga är alltid välkomna!

   

Välkommen till någon av våra  dagledigaträffar

Om du vill veta mera om vår senior verksamhet så kan du kontakta oss: