SENIOR

 

Onsdag i Café Lyktan

Det är en dagledigträff som är öppen för alla oavsett

livsåskådning och verksamheten syftar till berikande

aktiviteter, samlas en gång i månaden på onsdagar kl. 13.00.

Sångstund på äldreboende

Med jämna mellanrum besöker en grupp människor från församlingen äldreboendena i Solna. Vi sjunger och spelar tillsammans med de boende.