Veckans andakt

Ny andakt varje tisdagskväll! Här finns inspelade andakter från församlingen för dig som inte kan komma till kyrkan eller bara vill ha några minuters ro och eftertanke.

BIBELHELG 12-14/2

Välkommen med på en fantastisk digital helg med Olof Edsinger

12-14 feb

Bibeln för nyfikna

Att känna till Bibeln och dess bärande berättelser är avgörande för att kunna förstå västerländsk tro, musik, konst, litteratur och historia

10 jan- 18 feb

40 dagar genom

nya testa
mentet

Vad skulle du ge för att radikalt förbättra och förändra det som betyder mest i din relation med Jesus?

”– Jag tror att avsikten med den heliga Skriften var att överbevisa människorna om de sanningar som är nödvändiga till frälsning och som varken vetenskapen eller andra medel kunde framställa på ett trovärdigt sätt, men endast den helige Andes ljus.”
galileo
Galileo Galilei
vetenskapsman, 1564–1642
”När du inte har något kvar, förutom Gud, har du tillräckligt för att börja om.”
Moder Teresa
1910-1997
”Som barn blev jag undervisad både i Bibeln och Talmud. Jag är jude, men fängslades av den lysande gestalten från Nasaret.” Så du accepterade Jesu historiska existens? ”Utan invändningar! Ingen kan läsa evangelierna utan att uppleva Jesu verkliga närvaro. Hans personlighet pulserar i varje ord. Ingen myt är fylld av sådant liv.”
Albert Einstein
Saturday Evening Post (26/10 1929)

Galatebrevet

En läsning och utläggning av Galaterbrevet. // Emanuel Alenklint pastor i Upplandsväsby pingst

Jakobsbrevet

Jakob tar upp sociala orättvisor, diskriminering och våldsamma konflikter både bland de troende och i samhället i stort. 

1 Petrusbrevet

Undervisning av Monica Werner pastor i Södertörnkyrkan

1Johannesbrevet

Undervisning av Hans Erik Bylund pastor i Botkyrka Pingst

Jakobsbrevet (del 2)

 Pastor Thomas Wijk tar oss igenom Jakobs brevets budskap. 

1 Petrusbrevet (del 2)

Undervisning av Monica Werner 

1Johannesbrevet (del 2)

Undervisning av Hans Erik Bylund.

sex veckors program

Varför 40 dagar?

Bibeln lär oss att Gud betraktar fyrtio dagar som en lämplig tidsperiod för andlig process:
Jesus fick kraft efter fyrtio dagar i öknen och lärjungarna förvandlades efter fyrtio dagar tillsammans med Jesus efter hans uppståndelse.

Ett skäl till att de flesta böcker inte förvandlar oss är att vi alltid är ivriga att läsa allting fort och på så kort tid som möjligt och sedan rusa vidare utan att reflektera.

Läs inte bara Nya Testamentet utan samverka med den. Stryk under. Skriv egna tankar i kanten. Gör Nya testamentet till ditt eget.

Bibeln säger oss: låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.(Rom 12:2)

VAD KAN MAN FÅ UT AV BIBELN

Vad man kan lära sig

Bibeln är det främsta vittnesbördet om att Gud verkar i historien och talar till människan på hennes villkor.
Bibeln är Guds ord och en kärleks- berättelsen mellan Gud, Israels folks och hela mänskligheten. Det finns historiska fakta, det finns sånger, dikter. Men framför allt Guds ord. Den gör oss svaret  på Guds existens och Guds syfte med Jesus och människan. Den berättar sällan hur. Men desto mera varför. Läs- Lär och be under tiden du läser.

Jesus säger till sina lärjungar att det viktigaste i vandringen med honom är att lära sig av hans ord. Den gör oss fria.

”Till desom trodde honom sade Jesus:Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.(Joh 8: 31)

Hur man ska leva

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.(Mika 6: 8)

Det bästa man kan göra när man har läst och lärt sig av Bibeln är att leva ut det och bli en ”Ordets görare”.

Att leva ordet är att vara en “görare” av Guds ord – du och din smågrupp.
Under de fyrtio dagar vill vi uppmana dig att ta del av olika projekt och idéer nedan och rapportera tillbaka till din grupp eller att ni tillsammans i gruppen kan göra något.
Dela dina berättelser i din smågrupp och foton på 40 dagar på Facebook och på gudstjänsten den 13 maj då vi kommer att samla och höra berättelserna.

Här kommer en lista med förslag över saker du kan göra.

Vad man kan göra

 • Ring någon och berättat det du fått insikt om.  
 • Erbjud någon hjälp i bön.
 • Var med i vår Facebook bön 20:21 
 •  Titta på våra föreläsningar och våra gudstjänster.
 • Anteckna det du lärt dig
 • Lev ut det du lärt dig 

  FAKTA OM BIBELN

  Här nedan kan du få del av några fakta

  Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. 

  Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesu liv och de kristna den i Urkyrkans tid.

  Bibelns delas in Bibelns 66 39 böcker i Gamla testamentet.
  27 böcker i Nya testamentet

  39 böcker i Gamla testamentet
  17 historiska
  5 poetiska
  17 profetiska

  4 evangelier
  1 historisk
  21 brev
  1 profetisk

  Bibeln är kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesu liv och de kristna liv i Urkyrkans tid. 

  Vi menar inte att Bibeln har trillat ner från himlen som en färdigt bok. Böckerna i Bibeln har istället skrivits under lång process på mer än 1000 år, där minst ett 40-tal olika författare har varit involverade.

  Bibeln är alltså ett  litterärt verk med en lång mänsklig och historisk tillkomsthistoria som omfattar tusentals år.

  Bibeln är en uppenbarelse från Gud. Gud har valt att kommunicera språkligt med oss människor. 

  Bibeln är inspirerad av Gud. Det betyder att Gud har format och väglett författarna som har skrivit ner texterna.

  Bibeln är sann och utan fel i allt vad den påstår. Detta följer av att Bibeln är inspirerad av Gud, som därmed backar upp innehållet. Exempelvis om Jesus säger att han är uppstånden så är det bevisat att han uppstod från de döda. Dels genom det han påstod och  de vittne som såg honom efter hans död och vittnade om hans uppståndelse.

  Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Psalataren 119:105)

  sv_SESwedish