Hoppa till innehåll

FAKTA OM BIBELN

Här nedan kan du få del av några fakta.

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, som betyder böcker. 

Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesu liv och de kristna den i Urkyrkans tid.

Bibelns delas in Bibelns 66 39 böcker i Gamla testamentet.
27 böcker i Nya testamentet

39 böcker i Gamla testamentet
17 historiska
5 poetiska
17 profetiska

4 evangelier
1 historisk
21 brev
1 profetisk

Bibeln är kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesu liv och de kristna liv i Urkyrkans tid. 

Vi menar inte att Bibeln har trillat ner från himlen som en färdigt bok. Böckerna i Bibeln har istället skrivits under lång process på mer än 1000 år, där minst ett 40-tal olika författare har varit involverade.

Bibeln är alltså ett  litterärt verk med en lång mänsklig och historisk tillkomsthistoria som omfattar tusentals år.

Bibeln är en uppenbarelse från Gud. Gud har valt att kommunicera språkligt med oss människor. 

Bibeln är inspirerad av Gud. Det betyder att Gud har format och väglett författarna som har skrivit ner texterna.

Bibeln är sann och utan fel i allt vad den påstår. Detta följer av att Bibeln är inspirerad av Gud, som därmed backar upp innehållet. Exempelvis om Jesus säger att han är uppstånden så är det bevisat att han uppstod från de döda. Dels genom det han påstod och  de vittne som såg honom efter hans död och vittnade om hans uppståndelse.

Att känna till Bibeln och dess bärande berättelser är avgörande för att kunna förstå västerländsk tro, musik, konst, litteratur och historia

BIBELNS PARADOXER

Var med oss och lyssna till ett spännande samtal  om Bibelns paradoxer, krig och många svåra texter i bibeln.

GAMLA ELLER NYA TESTAMENTET- MÅSTE MAN VÄLJA?

Olof Edsinger föreläser om skillnader och likheter mellan Gamla och Nya Testamentet.

FRÅGA OSS

ÖPPEN FRÅGESTUND LIVE PÅ FACEBOOK OCH YOUTUBE DÄR DU KAN SÄNDA OSS DIN FRÅGA LIVE.

Vad man kan lära sig

Bibeln är det främsta vittnesbördet om att Gud verkar i historien och talar till människan på hennes villkor.
Bibeln är Guds ord och en kärleks- berättelsen mellan Gud, Israels folks och hela mänskligheten. Det finns historiska fakta, det finns sånger, dikter. Men framför allt Guds ord. Den gör oss svaret  på Guds existens och Guds syfte med Jesus och människan. Den berättar sällan hur. Men desto mera varför. Läs- Lär och be under tiden du läser.

Jesus säger till sina lärjungar att det viktigaste i vandringen med honom är att lära sig av hans ord. Den gör oss fria.

”Till desom trodde honom sade Jesus:Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.(Joh 8: 31)

Hur man ska leva

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.(Mika 6: 8)

Det bästa man kan göra när man har läst och lärt sig av Bibeln är att leva ut det och bli en ”Ordets görare”.

Att leva ordet är att vara en ”görare” av Guds ord – du och din smågrupp.
Under de fyrtio dagar vill vi uppmana dig att ta del av olika projekt och idéer nedan och rapportera tillbaka till din grupp eller att ni tillsammans i gruppen kan göra något.
Dela dina berättelser i din smågrupp och foton på 40 dagar på Facebook och på gudstjänsten den 13 maj då vi kommer att samla och höra berättelserna.

Här kommer en lista med förslag över saker du kan göra.

Vad man kan göra

  • Ring någon och berättat det du fått insikt om.  
  • Erbjud någon hjälp i bön.
  • Var med i vår Facebook bön 20:21 
  •  Titta på våra föreläsningar och våra gudstjänster.
  • Anteckna det du lärt dig
  • Lev ut det du lärt dig 

    Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Psalataren 119:105)